Een van de tien stuwen in het Peelkanaal.
Een van de tien stuwen in het Peelkanaal.

Waterpeil Peelkanaal automatisch geregeld

Tien stuwen in het Peelkanaal worden de komende periode gerestaureerd en geautomatiseerd. Door de stuwen te automatiseren en op afstand te bedienen kan sneller en makkelijker ingespeeld worden op verschillende weersomstandigheden. Ook is het veiliger voor de medewerkers die anders handmatig de stuw moeten verstellen.

In het Peelkanaal zit een aantal stuwen uit 1939 die eigendom zijn van waterschap Aa en Maas. De stuwen regelen het waterpeil. Het kanaal is een hoofdader van het gebied en de waterstanden reageren snel op het weer. De eerste tien stuwen in het kanaal zijn verouderd en worden geautomatiseerd. Ze kunnen daarna veiliger maar ook slimmer, beter inspelend op de actuele situatie, worden bediend.

Zeven van de tien stuwen zijn monumenten. Het nieuwe ontwerp is dan ook zorgvuldig afgestemd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Mill en St. Hubert. Ook de heemkundekring Myllesheem en de stichting Menno van Coehoorn zijn erbij betrokken. Optimale functionaliteit en behoud van authenticiteit zijn zo geborgd.

Het Peelkanaal of Defensiekanaal is in 1939 gegraven als onderdeel van de Peel-Raamstelling, een Nederlandse verdedigingslinie in de tweede wereldoorlog. Het kanaal deed destijds niet alleen dienst als afwateringskanaal maar ook als antitankgracht. De langs het kanaal aanwezige kazematten, verdedigingswerken, zijn voor een groot deel in tact gebleven en op veel plaatsen in de noordelijke Peel nog zeer goed herkenbaar in het landschap.

Het waterschap start medio december 2017 bij de Volkelseweg (Mill en Sint Hubert). De geplande oplevering van de werkzaamheden is begin mei 2018. Langs drie van de tien bovenstaande stuwen worden tevens vistrappen aangelegd zodat vissen de stuw gemakkelijk kunnen passeren. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een bredere ontwikkeling van het Peelkanaal tussen de Graafseweg in Mill en Kasteel Tongelaar. Onderdeel van deze ontwikkeling is het oplossen van vismigratieknelpunten, maar daarnaast ook het realiseren van een ecologische verbindingszone en recreatiemogelijkheden. Deze werkzaamheden starten in het voorjaar van 2018.

Meer berichten