Grave stevent af op flink positief jaarsaldo

De gemeente Grave stevent af op een begrotingsoverschot van 353.000 euro. De tweede bestuursrapportage laat enkele flinke meevallers zien. Zo is met de verkoop van de voormalige basisschool De Wegwijzer in Grave een boekwinst behaald van 140.000 euro. Het pand is voor 376.000 euro verkocht.

Vorige week in de commissievergadering werd ook bekend dat het voormalige gemeenschapshuis Katrien in Grave is verkocht na een lange periode van leegstand. Na de eerste bestuursrapportage was er een nadelig saldo van 5.000 euro. De tweede rapportage laat een forse plus zien van 358.000 euro.

Komende week in de Graagsche Courant meer cijfers. 

Meer berichten