Frank Haans en Piet Zelissen zetten zich in voor kenniscentrum Grave. (foto: Marco van den Broek)
Frank Haans en Piet Zelissen zetten zich in voor kenniscentrum Grave. (foto: Marco van den Broek) (Foto: Willem Menting)

Kenniscentrum wil kennis delen

Het was hen een doorn in het oog. Er werden projecten opgezet in Grave, waarbij de aanwezige deskundigheid van Gravenaren niet ingezet werd en de manier waarop vervolgens over de projecten gecommuniceerd werd, verdiende niet de schoonheidsprijs. Met de oprichting van het kenniscentrum Grave hopen ze hierin verbetering te brengen.

Frank Haans, bouwhistoricus en monumentenadviseur en een van de initiatiefnemers van het kenniscentrum: "Om een voorbeeld te noemen. De gemeente Grave wilde wat gaan doen aan het zichtbaar maken van de vesting bij de Lovendaalsingel. De start hiervan was niet gelukkig en de communicatie over de plannen met omwonenden was gebrekkig." Piet Zelissen, oud-burgemeester en mede initiatiefnemer, stoorde zich eraan dat het voor de inwoners van de gemeente Grave lange tijd onduidelijk was wat er allemaal gebeurde aan de Lovendaalsingel. Frank en Piet zochten een aantal deskundigen uit de gemeente op en samen met hen vormen ze nu Kenniscentrum Grave. Peer van de Weem is een van deze deskundigen: "We willen in een vroegtijdig stadium met onze kennis bijdragen aan de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen in Grave en dat doen we proactief. Zo hebben we met West8 (het bureau dat de vestingstedenvisie maakt, red.) gesproken en zullen we ook onze kennis en visie gaan inzetten bij de ontwikkeling van de drie spitsen in Velp." In het kenniscentrum zitten verder Jan Timmermans, Herman Busch, Tiny van Tuijn en Mirjam Schouten. Frank: "Stuk voor stuk mensen, die veel kennis hebben en zich graag voor de Graafse gemeenschap inzetten. Daarnaast kunnen we ook nog de hulp inroepen van specialisten van buiten." Het delen van de kennis is de ene poot van het kenniscentrum, de andere poot is de communicatie over projecten. Peer: "Neem de plannen van West8. Er is een informatieavond geweest, maar als je die avond verhinderd was, wordt het lastig om informatie over de plannen terug te vinden. Daarom hebben wij het initiatief genomen om de maquette van West8 op te bouwen in de bibliotheek. Daar kunnen geïnteresseerden op hun gemak de plannen bekijken en hun mening geven. We merken dat dit gewaardeerd wordt en zijn dan ook van plan om in de toekomst vaker op deze manier nieuwe projecten en plannen toe te lichten." Het gaat niet alleen om de plannen van de gemeente. Frank: "Als er andere partijen, ontwikkelaars of particulieren, vragen hebben, dan doen we daar ook iets mee. We zijn te bereiken via: kenniscentrum@graafsmuseum.nl." De maquette van West8 is nog een week te bekijken tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Meer berichten