Geïnteresseerde Gravenaren verdiepen zich in de plannen van Bureau West 8 voor de vestingvisie. (foto: Marco van den Broek)
Geïnteresseerde Gravenaren verdiepen zich in de plannen van Bureau West 8 voor de vestingvisie. (foto: Marco van den Broek)

Historie en toekomst in beeld

Via een selectieprocedure werd vorig jaar een bureau uitgekozen dat de vestingvisie voor de stad Grave mocht maken. Het gerenommeerde Bureau West 8 uit Rotterdam van Adriaan Geuze was de gelukkige. Zij vergaarde op allerlei manieren kennis over Grave, hield een informatieavond voor inwoners en dat leidde tot hun 'visie op de vestingstad Grave'. Onlangs werd deze visie gepresenteerd aan geïnteresseerde inwoners.

Door Jenneke van Dongen

West 8 benadrukt dat de visie geen blauwdruk is, maar een zo praktisch mogelijk handvat kan bieden voor de onderwerpen die aangepakt gaan worden. In zijn visie gaat West 8 uit van de vesting, zoals die er in 1845 uitzag. Die was het meest traceerbaar en is het best zichtbaar te maken in de toekomst. In zijn visiestatement stelt West 8 dat er rond de historische binnenstad een open en groene zone moet komen, dat de binnenstad verder verdicht moet worden, waar dat kan, en dat de reconstructie van de vesting met name dicht bij de binnenstad zo precies mogelijk gerealiseerd moet worden.

Het visiestatement is vertaald naar wat meer concrete zaken. De historische hoofdstructuur van de binnenstad moet overeind blijven en gebieden buiten het centrum, zoals Wisseveld, moeten gebruikt worden voor de moderne ontwikkelingen. Op twee plekken in het centrum, de Oude Haven en Lunette, kan de indruk van de historische binnenstad versterkt worden. Bij de Oude Haven zijn inmiddels ver gevorderde plannen om het oude Maaszicht af te toppen en de voormalige 'Wijnberg' te behouden en de kapel een publieke functie te geven. Het plan voor Lunette behelst de bouw van woningen aan de straatzijde. Smalle straatjes moeten niet geschuwd worden. Zij horen bij het beeld van een oude vesting. De groenstructuur rondom de binnenstad zou uit één grote bomenkrans moeten bestaan. Opgemerkt wordt dat het wel een generatie kan duren, voordat de bomen indrukwekkend het centrum omzomen. Als meer gebouwd wordt in de binnenstad levert dit een parkeerprobleem op. De oplossing hiervoor wordt gezocht in parkeerplaatsen op de half bastions. Met het aanleggen van een wallenstructuur zouden de geparkeerde auto's enigszins aan het zicht onttrokken moeten worden. West 8 hoopt dat zijn visie omarmd wordt door de gemeenteraad en inwoners. De vraag is welke ontwikkelingen in gang gezet worden en wanneer. Nog tot 10 april ligt de vestingvisie ter inzage en kan er op gereageerd worden. De visie is terug te vinden op www.grave.nl. Op 15 mei wordt de visie in de gemeenteraad besproken en zal een verder tijdspad uitgezet gaan worden.

Meer berichten