Foto: Henk Lammen

Intentieverklaring nieuwe sportaccommodatie

De voorzitters van de drie voetbalverenigingen Estria, GVV'57 en SCV'58 en de voorzitter van HC Grave hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend.

Daarin spreken zij de intentie uit om op korte termijn gezamenlijk te gaan optrekken bij de totstandkoming van een accommodatieplan om gezamenlijk hun sport te kunnen beoefenen. Naast de intentie van de drie voetbalverenigingen om te fuseren tot één voetbalvereniging zal op deze nieuwe sportaccommodatie ook, voor zover dit mogelijk kan worden gemaakt, ruimte worden ingepland voor de sportactiviteiten Graafse hockeyclub HC Grave.

HC Grave onderschrijft het door de beoogde fusieclub opgestelde Plan van Eisen dat is voorgelegd aan de gemeente Grave. De Graafse hockeyclub gaat nu dan ook deelnemen aan de gesprekken met betrekking tot de voorbereidingen van deze nieuwe sportaccommodatie in Grave. Het tijdstip waarop de accommodatie gereed is, is mede afhankelijk van het fusieproces van de drie voetbalverenigingen en de medewerking van de gemeente Grave. Op de foto ondertekenen Jan de Kruif en Huub Linders (boven) en Henk Cuppen en Arno Lubbers (onder) de intentieverklaring namens de verenigingen. Foto Matt Gerrits.

Meer berichten