De Metameer-scholen in Boxmeer en Stevensbeek gaan deel uitmaken van Ons Middelbaar Onderwijs. Foto:  Goedele Monnens, Metameer.
De Metameer-scholen in Boxmeer en Stevensbeek gaan deel uitmaken van Ons Middelbaar Onderwijs. Foto: Goedele Monnens, Metameer.

'Behoud kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs'

Al enige tijd zijn Metameer en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) met elkaar in gesprek over het behoud van kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs in de regio. Om een zo breed mogelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod in de regio te kunnen behouden voor de toekomst, is begin 2018 de intentie uitgesproken tot een bestuursoverdracht over te gaan.

Met de feitelijke bestuursoverdracht wordt uitvoering gegeven aan deze intentieverklaring. De bestuursoverdracht houdt in dat de Metameer-scholen in Boxmeer en Stevensbeek deel gaan uitmaken van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De scholen van Metameer (Boxmeer en Stevensbeek) en vereniging OMO (Elzendaalcollege in Boxmeer en Gennep, Merletcollege in Cuijk, Mill en Grave) leveren al jaren goede onderwijsprestaties. Scholen in Noordoost-Brabant krijgen echter in toenemende mate, net als in veel andere regio's, te maken met een kleiner leerlingenaantal. Om een zo breed mogelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod in de regio te behouden, is samenwerking nodig. Een belangrijke stap hierin is de bestuursoverdracht. Een bestuursoverdracht zorgt ervoor dat de keuzemogelijkheden voor leerlingen in de regio in stand blijven. Het gaat daarbij zowel om de inhoud van de opleidingen als om de betrokken scholen zelf.  Het is nadrukkelijk de bedoeling om de nu bestaande kleinschaligheid van de scholen in stand te houden. Deze kleinschaligheid kan behouden blijven tegen de achtergrond van de schaalvoordelen van de scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gezamenlijk.

De komende tijd bereiden beide besturen en de scholen de bestuursoverdracht zorgvuldig voor. De besturen stemmen regelmatig af met de medezeggenschapsraden en de vakbonden. Besturen vragen toestemming aan het ministerie van OCW om de bestuursoverdracht  daadwerkelijk te verwezenlijken. De overdracht heeft voor de betrokken medewerkers, leerlingen en hun ouders feitelijk geen gevolgen. De scholen bieden leerlingen op dezelfde locaties en op dezelfde wijze het onderwijs aan. Het streven is de bestuursoverdracht in het voorjaar van 2019 te realiseren.

Komende week in het Boxmeers Weekblad meer informatie. 

Meer berichten