Kansen voor OV-fiets in Grave

Op steeds meer locaties wordt de mogelijkheid geboden om per OV- of (deel)fiets (verder) te reizen. De OV-fiets is één van de meest bekende aanbieders, maar er komen ook andere aanbieders van deelfietsen. Zo is recent in Eindhoven een pilot gestart met Bravofiets, en ook in ’s-Hertogenbosch en Tilburg zijn plannen voor pilots met deelfietsen.

De OV-fiets is de afgelopen jaren flink gestegen in populariteit. In 2014 werd de fiets ruim 1,5 miljoen keer verhuurd; drie jaar later is dat verdubbeld naar 3,2 miljoen. Inmiddels kan de OV-fiets op meer dan 300 locaties worden gehuurd.

De OV- of deelfiets wordt veelal gebruikt voor het laatste gedeelte van de reis naar de eindbestemming. Namens het CDA geeft Wietse Burger aan dat het busstation in Grave hiervoor een logische locatie is: “Hier komen meerdere OV-lijnen samen en zo wordt ook voor bijvoorbeeld dagjesmensen een bezoek aan Grave per OV een interessante optie.”

Het gebruik van de OV-fiets past prima in de ambities die we als Grave hebben op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Verschillend delen van Grave worden zo beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Het CDA ziet kansen en wil graag de mogelijkheden van de OV-fiets in Grave in beeld brengen en heeft daarom hierover in de Commissie Ruimte van 28 augustus jl. vragen gesteld aan het College van B&W.

Het College heeft bij monde van wethouder Ben Peters enthousiast gereageerd op het voorstel en heeft toegezegd mogelijke locaties voor de OV-fiets in Grave in beeld te brengen.

Meer berichten