Mark van der Linden: "We hebben de mooiste kloostertuin" (foto Marco van den Broek).
Mark van der Linden: "We hebben de mooiste kloostertuin" (foto Marco van den Broek). (Foto: )

De stenen ademen geschiedenis

Het is de stilste plek in Nederland en het interieur behoort tot de honderd mooiste kerkinterieurs van Nederland. Onlangs kwam daar nog bij dat de tuin uitgeroepen is tot mooiste kloostertuin van het land. Kortom, het Emmausklooster in Velp is driehonderd jaar nadat het opgericht werd, prachtig en boeiend in al zijn facetten.

door Jenneke van Dongen

Mark van der Linden is directeur van Avant Spirit, de huidige exploitant van het klooster. "Dat we de mooiste kloostertuin van Nederland hebben was een verrassing. Blijkbaar heeft een commissie alle kloostertuinen in beeld gebracht en bij de presentatie daarvan in Utrecht hoorden we dat onze tuin de mooiste is. We hebben een goed team van vrijwilligers dat de tuin bijhoudt en gelukkig hebben we die weten te behouden, zelfs kunnen uitbreiden, bij de overgang van Kapucijnenklooster naar Emmausklooster."

Het was Kapucijn Basilius van Brugge, die aan de wieg stond van het gebouw. Toen in 1629 alle religieuzen uit Den Bosch waren gejaagd door Frederik Hendrik, kwam Basilius van Brugge in de heerlijkheid Ravesteijn waar andere wetten golden, namelijk godsdienstvrijheid voor katholieken. Basilius verleende illegaal diensten aan Grave, dat onder protestants bewind viel. Enkele rijke mensen waren daarvan onder de indruk en zij zorgden voor een onderkomen. Toen dat huis te klein werd voor de broeders, die zich bij Basilius hadden aangesloten, werd er gestart met de bouw van een nieuw onderkomen, het huidige Emmausklooster. Basilius maakte dat niet meer mee, hij overleed in 1664. Mark: "Op de gevel staat een bordje met 1718, maar de eerste steen zou volgens de overlevering in 1717 gelegd zijn. Driehonderd jaar geschiedenis vind je hier en wat voor geschiedenis." In de Franse tijd werden vele kloosters opgeheven en vernietigd. Ook het Kapucijnenklooster moest in 1812 ontruimd worden. Onder machteloos toekijken van een grote menigte Gravenaren joegen Franse gendarmes de beminde paters van hun bezittingen af. Twee jaar later was Napoleon verslagen en stond Willem I toe dat de Kapucijnen terugkeerden naar het klooster. Maar Willem I was niet bepaald katholiek gezind en vaardigde een verbod uit tot het aannemen van nieuwe kloosterlingen. Hiermee leek het klooster uit te sterven. In 1840 waren er nog maar een paar stokoude paters en broeders over. Het klooster werd gered door Willem II, die de maatregelen van zijn vader ongedaan maakte.

Mark: "De recente geschiedenis leert dat de bloei, die daarna ontstond, niet blijvend was. Inmiddels is het klooster overgegaan van de Kapucijnen naar ontwikkelaar Roelofs en Haasse. Wij huren als Avant Spirit de benedenverdieping van het klooster en het Clarahuis. Alle activiteiten, die we hier organiseren zijn gericht op stilte, bewustwording en ontwikkeling. Daarmee zetten we de traditie van de Kapucijnen voort en blijft dit belangrijk cultureel erfgoed op een passende manier behouden voor de toekomst."

Meer berichten