Taalhuizen geopend in Land van Cuijk

Afgelopen week werd in alle vijf gemeentes van het Land van Cuijk in de vestigingen van Biblioplus het Taalhuis geopend. Een plek waar iedereen terecht kan voor hulp en ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Dinsdag was de feestelijke opening in Mill.

door Jenneke van Dongen

Laaggeletterdheid heeft grote impact op het vermogen van mensen om mee te doen in de samenleving. Als je moeite hebt met lezen, kun je brieven van instanties moeilijker interpreteren en is een bijsluiter van medicijnen een lastig verhaal. In Nederland is gemiddeld 12 procent van de bevolking laaggeletterd, in onze regio ligt dat percentage nog een paar procent hoger. Cyril Crutz, directeur van Biblioplus: "Dat wil niet zeggen dat deze mensen analfabeet zijn, maar dat ze door hun laaggeletterdheid last ervaren in het dagelijks leven. Zelfredzaamheid is het toverwoord dat vanuit de rijksoverheid gebruikt wordt, maar wat als je moeite hebt met het invullen van formulieren?" De gemeente heeft in Biblioplus de coördinator gevonden, die met de inrichting van het Taalhuis de laaggeletterdheid wil bestrijden. Cyril: "Het wordt een verhaal van de lange adem, omdat er helaas nog een taboe rust op laaggeletterdheid. Dat kun je niet van de een op de andere dag oplossen. Er is een meerjarige campagne voor nodig, waarin we met diverse organisaties zullen samenwerken." Dat is de eerste van vier pijlers, die de basis vormen van het Taalhuis. De tweede pijler is de preventieve aanpak. Met de bieb op school en voorleesprojecten wordt lezen en voorlezen gestimuleerd. Cyril: "De derde is de zogenaamde curatieve aanpak. Iedereen, die praktische hulp nodig heeft bij dagelijkse zaken of die graag beter wil leren lezen kan terecht bij het taalspreekuur van de bieb. We hebben al 35 vrijwilligers opgeleid, die mensen individueel kunnen begeleiden. Die vrijwilligers vallen onder de regie van welzijnsorganisatie Sociom. Behalve voor individuele begeleiding kunnen mensen ook bij ons terecht voor de diverse 'klik en tik' cursussen, die we aanbieden. Wat is een DigiD en hoe kun je daarmee werken?, is een van die cursussen. Tot slot is er de pijler eenvoudig communiceren. We hebben allemaal wel eens een brief gehad, die we drie keer moeten lezen om precies te weten wat er in staat. Bedrijven en gemeenten kunnen wat dat betreft nog heel veel leren om gericht en eenvoudig te communiceren." Dedicon, gespecialiseerd in het toegankelijk maken van taal, zal cursussen gaan verzorgen voor bijvoorbeeld beleidsambtenaren. De aanpak van laaggeletterdheid wordt met de vier pijlers zo breed mogelijk en collectief aangepakt. "In elke gemeente wordt deze week een taalakkoord getekend, een intentieverklaring om samen het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Vandaag in Mill wordt het akkoord getekend door de gemeente, de Rabobank, de Lionsclub, Mee, het centrum voor mantelzorg en Uniek. We hopen dat veel mensen met hun vragen over taal de weg naar de taalhuizen weten te vinden."

Meer berichten