Het nieuwe bestuur. (foto Marco van den Broek)
Het nieuwe bestuur. (foto Marco van den Broek)

Nieuwe organisatie voor ouderen

De landelijke decentralisatie van het welzijnsbeleid zorgt er in de gemeente Grave voor dat een aantal zaken vanaf 1 januari 2019 anders geregeld gaan worden. De nieuwe organisatie Welzijn Ouderen Grave wordt de paraplu waaronder diverse organisaties gaan vallen.

Door Jenneke van Dongen

Piet Zelissen, voorzitter van de nieuwe organisatie: "Alles rondom zorg moet dichter bij de mens komen. Wat wij beogen is laagdrempelige hulp voor en door de burgers. In goed overleg met de gemeente Grave zijn we tot deze constructie gekomen." Wat valt er onder Welzijn Ouderen Grave? Bestuurslid Paula van Rensch: "Dan moet je denken aan de ouderenadviseurs, Armslag, Graag Gedaan, Meer Bewegen voor Ouderen, Thuisadministratie, Personen alarmering en de Maaltijdservice. Stuk voor stuk belangrijke organisaties voor ouderen in Grave. De vrijwilligers van Armslag bijvoorbeeld ontlasten de mantelzorgers van mensen die de ziekte dementie hebben." In totaal 62 vrijwilligers en hun organisaties vallen straks onder Welzijn Ouderen Grave. Daarnaast worden organisaties als de KBO en de Zonnebloem waar mogelijk gefaciliteerd door de nieuwe organisatie. Secretaris Peter Hendriks: "We willen belangenbehartigers zijn van alle senioren in Grave en tegelijkertijd een gemakkelijk toegankelijke vraagbaak vormen. Om dat praktisch goed te kunnen regelen hebben we in Catharinahof een vaste spreekkamer gekregen." Vijf ochtenden in de week van 9.30 uur tot 12.30 uur zit er een vrijwilliger die allerhande vragen kan beantwoorden. Waar kan ik me inschrijven voor de maaltijdservice? Kan een ouderenadviseur mij helpen met mijn belastingpapieren? Hoe kan ik iemand vinden, die mij helpt met boodschappen doen? Op al die vragen hoopt Welzijn Ouderen Grave een antwoord te kunnen geven. Bestuurslid Jetty Jansen: "Daarnaast kunnen mensen hier binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. En voor een vertrouwelijk gesprek kunnen we van andere spreekkamers gebruik maken." Voorheen moesten senioren uit Grave met hun hulpvraag een telefoonnummer in Oss bellen. Dat dat vanaf nu allemaal in Grave plaatsvindt is overzichtelijk en duidelijk. Peter Hendriks benadrukt: "Alle vrijwilligers, die onder de nieuwe organisatie gaan vallen, blijven precies hetzelfde werk doen. Mensen hoeven niet bang te zijn dat daar iets in verandert." Veranderingen zijn er met name op het bestuurlijk vlak. Zo is er binnen de regio regelmatig overleg met de ouderenwelzijnsorganisaties uit Mill, Cuijk en Sint Anthonis. Piet Zelissen: "Met de gemeente Grave, die onze subsidieverstrekker is, hebben we goede afspraken gemaakt voor overleg. En verder willen we in de toekomst zoveel mogelijk inspelen op de veranderingen in de zorg. Dat houdt onder meer in dat we een nog bredere basis willen formeren door bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden als convenantpartners te benaderen." Welzijn Ouderen Grave is vanaf 1 december te bereiken via info@welzijnouderengrave.nl of 085-0202353.

Meer berichten