Het glas heffen op het nieuwe jaar 2019. (foto Marco van den Broek)
Het glas heffen op het nieuwe jaar 2019. (foto Marco van den Broek)

De beste wensen voor 2019

In de eerste weken van januari zijn er vele mogelijkheden om je collega's, vrienden en buurtgenoten het beste voor het nieuwe jaar te wensen. In Gassel zijn ze daar het snelste mee. Meteen op 1 januari, met de knallen van het vuurwerk nog in de oren en de oliebollen net achter de kiezen, kunnen alle dorpsgenoten elkaar de hand schudden.

door Jenneke van Dongen

Vier partijen organiseren de nieuwjaarsreceptie in De Viersprong in Gassel: de Dorpsraad, de stichting gemeenschapshuis Gassel, de stichting Dorpsservicewinkel en harmonie Meer Vreugd. Die laatste groep zorgt voor de muzikale noot bij de receptie. Bert Strik, voorzitter van de harmonie: "De leden van onze harmonie presteren het elk jaar weer om klokslag 12.00 uur op 1 januari een klinkend concert neer te zetten. Het is een mooi begin van de nieuwjaarsbijeenkomst, die na het concert nog heel wat uurtjes doorgaat." In Gassel zijn veel verenigingen actief en heel wat vertegenwoordigers van die verenigingen komen graag naar de nieuwjaarsbijeenkomst. Zo ook Schuttersgilde Sint Jan, die nog nooit een bijeenkomst oversloeg.

Peter Oppers van het gilde: "Bij het gilde koesteren we goede tradities en dit is er een van. Het is een mooi moment om je waardering uit te spreken voor een vereniging als de harmonie. Een waardering voor de goede samenwerking, die we hebben." Die samenwerking uit zich op allerlei manieren. Zo helpen leden van de harmonie bij de rommelmarkt van het gilde en als de kassa bemand moet worden bij een concert van de harmonie, komen zonder probleem de nodige mannen van het gilde opdraven.

Frans Siroen van het gilde: "Over en weer helpen we elkaar en natuurlijk altijd met gesloten beurs. Zo kon de harmonie een keer niet in de Viersprong terecht voor hun repetitie. Dan is een appje voldoende en ruimen de schutters van het gilde die avond het veld." De receptie van nieuwjaarsdag is een mooi moment om de goede dingen van het afgelopen te memoreren en om samen vooruit te kijken. Bert: "We hebben iedereen, die het afgelopen jaar iets georganiseerd heeft in Gassel, gevraagd om ons foto's van die activiteit te sturen. Al die foto's zijn in een powerpointpresentatie te zien tijdens de receptie. Mooi is ook dat door de nodige sponsoring van de organiserende partijen en ondernemers allerlei hapjes en drankjes gratis aangeboden kunnen worden. Wij zorgen voor een gratis concert, de dorpsraad en de dorpsservicewinkel bieden elk een consumptie aan. De Viersprong verzorgt een kopje koffie of thee, het lekkers erbij komt van bakker Bongaards. Slager Hermanussen biedt een hapje aan, evenals pizzeria-cafetaria Gassel." Al met al een receptie waar het goed toeven is. De foto's van het afgelopen jaar roepen herinneringen op en laten misschien ook weer nieuwe initiatieven ontstaan.

Peter: "Onze ervaring is dat het altijd heel gezellig is, dus Gasselnaren, kom op 1 januari naar de Viersprong!"

Meer berichten