Foto:

2019

Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud. In uw eigen kring, uw gezin en familie, hebt u iedereen vast al een gelukkig nieuwjaar gewenst. En ook aan anderen in uw omgeving zult u de gelukwensen hebben overgebracht. Vanaf deze plaats wil ik u graag mede namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders het allerbeste wensen voor een mooi en gezond 2019.

In de dagen tussen kers en de jaarwisseling heb ik teruggedacht aan hetgeen zich in 2018 heeft afgespeeld. Al terugkijkend en bladerend in documenten durf ik te zeggen dat het een bewogen jaar is geweest. Een bewogen jaar maar gelukkig meestal in positieve zin.

Het jaar 2018 was het jaar van de gementeraadsverkiezingen. In de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2018 aantrad, heerst een andere sfeer dan in de raadsperiode daarvoor. Er heerst nieuw elan. Dat vind ik buitengewoon prettig. Ik zie met vertrouwen de tijd tegemoet waarin veel belangrijke, bestuurlijke besluiten genomen zullen worden ten goede van onze inwoners. Dat gaat ongetwijfeld met respect voor elkaars opvattingen en in goede harmonie. Laten we deze twee woorden, respect en harmonie, als basisnormen hanteren bij ons toekomstig denken en doen.

Alhoewel niet uitputtend wil ik toch enkele besluiten noemen uit 2018 vanwege het belang ervan. Belangrijk met het oog op de klimaatverandering is de basis die gelegd is voor een nieuw hemelwaterbeleid. Door het aangaan van een nieuwe overeenkomst met Laco werd zowel sportcentrum Op d'n Ham als de gymzaal aan de Stadhouderslaan voor de komende 10 jaar behouden. De Visie op de Vestingstad Grave is vastgesteld, waarmee een blauwdruk werd gelegd voor de toekomst van Grave, een toekomst die in dat opzicht alleen maar rooskleurig kan zijn. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle besluiten in het sociale domein en de belangrijke en stevige besluiten ten aanzien van de Brede School Grave-Oost.

Een dossier is vorig jaar niet afgesloten: de bestuurlijke toekomst. Een mooi dossier om in 2019 af te ronden.

Meer berichten