Foto:

Merletcollege

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een veelgehoorde uitspraak. Ook de gemeente Grave probeert de jeugd op allerlei manieren te betrekken bij het beleid. Een van de activiteiten in dat kader is het jaarlijkse bezoek van enkele klassen van het Merletcollege aan het stadhuis.

De achtergrond van de leerlingen is daarbij zeer divers. Dat is ook het leuke van de gesprekken die ik met de leerlingen heb. Opvallend is dat het beeld dat de leerlingen hebben over het openbaar bestuur zeer divers is.

Natuurlijk ging het over het onderwijs in onze gemeente. Dan blijkt dat vaak onbekend is hoe de taken tussen de schoolbesturen en de gemeente verdeeld zijn. De gemeente gaat namelijk niet over de inhoudelijke kant van het onderwijs. Zoals te verwachten viel werden diverse vragen gesteld over het klimaatbeleid van de overheid en wat de gemeente daar aan kan bijdragen. Ook een actueel onderwerp was het kinderpardon.

Ik kon wat betreft het standpunt van de gemeente verwijzen naar recente besluitvorming in deze. Op de vraag hoe ik persoonlijk dacht over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave heb ik het inmiddels bekende standpunt uitgedragen: het is het primaat van de raad hierover een standpunt in te nemen. Een persoonlijke mening van de burgemeester heeft geen toegevoegde waarde in de discussie. Sterker nog, dit kan eerder contraproductief werken.

Bij de leerlingen blijkt weinig belangstelling voor het openbaar bestuur of meer bijzonder, het lidmaatschap van de gemeenteraad. Zeker niet toen ik vertelde dat uit onderzoek is gebleken dat raadsleden gemiddeld 15,9 uur per week aan deze nevenfunctie besteden. Toch blijf ik geloven in dit soort activiteiten met leerlingen.

Meer berichten