Het is inmiddels een klein jaar geleden dat in Grave de aftrap plaatsvond van dementievriendelijke gemeente (DVG) Grave. (foto Marco van den Broek)
Het is inmiddels een klein jaar geleden dat in Grave de aftrap plaatsvond van dementievriendelijke gemeente (DVG) Grave. (foto Marco van den Broek) (Foto: )

Praten over dementie is belangrijk

Het is inmiddels een klein jaar geleden dat in Grave de aftrap plaatsvond van dementievriendelijke gemeente (DVG) Grave. Tal van geïnteresseerden kregen informatie over wat het inhoudt om DVG te zijn. Verder werden tijdens die aftrap onder meer ideeën verzameld, een doelstelling gekozen en werkgroepen geformeerd. Hoe staat het daar nu mee?

door Jenneke van Dongen

Ton Brouwer is voorzitter van de werkgroep DVG Grave: "De doelstelling die we als Grave gekozen hebben is 'weg met het taboe'. Dat is geen gemakkelijke opgave, want er zijn maar weinig mensen, die in alle openheid over dementie kunnen en durven praten." Dat wordt bevestigd door huisarts Karin Walraven. Zij was aanwezig bij de aftrap en komt in haar praktijk steeds vaker mensen met dementie en hun mantelzorgers tegen. Karin: "Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. De cijfers tonen aan dat in de komende tientallen jaren het aantal mensen met dementie zal verdubbelen. Wat ik in de praktijk zie, is dat de ziekte dementie, zeker in de beginfase, nog heel erg in de taboesfeer zit. Partners van mensen, die de ziekte krijgen, durven er soms zelfs met hun eigen kinderen niet over te praten. Die beginfase, het vergeten van verhalen die al verteld zijn, het in de war raken, het voelt voor mensen als falen. En dat brengt verdriet en eenzaamheid met zich mee." Hoe meer er bekend is over dementie, hoe meer er openlijk over gesproken kan worden, hoe meer patiënten en hun mantelzorgers zich gesteund zullen voelen. De werkgroep heeft het afgelopen jaar stapsgewijs een aantal onderwerpen besproken en uitgevoerd. Ton: "Zo hebben alle inwoners van de gemeente een kerstkaart van ons gekregen met informatie. Verder zal er binnenkort een training plaatsvinden voor ondernemers en ambtenaren. Doel van die training is het herkennen van dementie en weten hoe ermee om te gaan. Ook zijn verenigingen aangeschreven met de vraag wat voor mogelijkheden zij hebben voor mensen met dementie. We hebben enerzijds hartverwarmende reacties gekregen, maar anderzijds ook reacties als 'wat moeten wij hiermee'." In een DVG werken alle partijen samen aan initiatieven, die de levenskwaliteit van een groep kwetsbare mensen vergroot, zo staat te lezen op www.dementievriendelijk.nl. Herkenning van dementie, hiermee om kunnen gaan én mensen met dementie zo lang mogelijk mee laten doen in de maatschappij vergroten die levenskwaliteit. Karin: "Concreet betekent het voor Grave dat er dit jaar veel informatie gegeven moet worden over de ziekte dementie en dat de samenwerking gezocht moet worden met alle partijen, die hier mee bezig zijn of mee geconfronteerd worden. Dit moet stapje voor stapje gebeuren. Als je merkt dat je buurvrouw steeds meer vergeet, laat je dan niet afschrikken en probeer erover te praten. En aan mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers moeten we nog duidelijker maken: 'Praat erover, schaam je niet, je kunt er niets aan doen dat je dementie krijgt.'"

Meer berichten