Foto:

Raad februari

Dinsdag 12 februari staat de eerste raadsvergadering van dit jaar op het programma. Het is een belangrijke vergadering met een lange agenda met voorstellen die een groot effect zullen hebben voor onze gemeente, zowel op de korte als de lange termijn.

Zo komen diverse beheerplannen aan de orde die een looptijd hebben van vier jaar. In die plannen wordt het kwaliteitsniveau voor onder andere wegen, openbare verlichting en groen in onze gemeente vastgelegd.

Ook wordt gesproken over de fusie van de voetbalverenigingen. Daarbij wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 5.137.372,02 voor de herinrichting van sportpark Kranenhof, inclusief de realisatie van een nieuw sportpaviljoen, alsmede om een egalisatiereserve in te stellen van € 1.200.000. Een uitspraak van de gemeenteraad wordt door de leden van de voetbalverenigingen noodzakelijk geacht om zich in het voorjaar te kunnen buigen over het voorstel van de besturen van de respectievelijke voetbalverenigingen om tot fusie te besluiten.

In november 2017 heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen van bijna 1 miljoen voor de Drie-eenheid te Velp. Zoals bekend levert ook de provincie een bijdrage aan dit project, alsmede de eigenaar van de kloosters. In een af te sluiten samenwerkingsovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van alle partijen vastgelegd. Alvorens deze overeenkomst te tekenen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te brengen.

Meer berichten