Jeanette de Vries, William van den Berg en Rianda School. (foto: Marco van den Broek)
Jeanette de Vries, William van den Berg en Rianda School. (foto: Marco van den Broek) ( )

Eerste maanden in kindercentrum

Een half jaar zitten ze nu in het nieuwe gebouw van Kindercentrum De Graaff. Tijd om te vragen hoe het bevalt om met twee scholen, een peuterplusgroep en buitenschoolse opvang in een gebouw te zitten. Directeur Rianda School van basisschool De Sprankel, directeur William van den Berg van Hartenaas en Jeanette de Vries, coördinator bij kinderopvang de Eerste Stap, schuiven aan tafel voor een gesprek.

door Jenneke van Dongen

William: "Al anderhalf jaar voordat dit gebouw openging zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Als je met drie partijen van een gebouw gebruik gaat maken, dan moet je elkaar aan de voorkant al leren kennen. Elkaars gewoontes verkennen én samen aan nieuwe gewoontes wennen." De teams, de ouderraden, iedereen werd meegenomen in de weg naar dat nieuwe gebouw toe. Sommige ouders waren kritisch en vroegen zich af of de twee scholen tot één school samengevoegd zouden worden. Rianda: "Maar dat is zeker niet het geval en overigens ook helemaal niet de bedoeling. We zijn en blijven twee verschillende scholen met ieder onze eigen visie en identiteit op onderwijskundig vlak. Waar we wel tot overeenstemming wilden komen is hoe je met elkaar omgaat. Welke normen en waarden hanteer je. En dat gaat prima."

Het heeft heel wat extra uren en energie gekost om het gebouw zo te krijgen als het nu is. "Je moet voortdurend beslissingen nemen over bouwzaken, geen dagelijkse kost voor ons. Waar we het over eens waren is dat we een gebouw wilden met een uitstraling, die gelijk is. Dus niet rode tafeltjes in de lokalen van de Sprankel en groene tafeltjes in de lokalen van de Hartenaas."

Het resultaat is een ruim opgezet, licht gebouw waar de groepen van de scholen door elkaar heen zitten. Daarnaast is er ruimte voor de peuters van de Eerste Stap. Jeanette: "De kinderen van onze groepen gaan ofwel naar de Sprankel, ofwel naar de Hartenaas. De overgang naar school kun je veel soepeler laten verlopen nu we in hetzelfde gebouw zitten. Je creëert een doorgaande lijn. Datzelfde geldt overigens ook voor de buitenschoolse opvang. als een kind om de een of andere reden een dag niet lekker in zijn vel zit, krijg je daar meer van mee en kun je er beter mee omgaan." Op sommige vlakken wordt de samenwerking nog afgetast. Met alle leerlingen samen carnaval vieren. Op de ene school gebeurde dat anders dan op de andere school. Het is een kwestie van geven en nemen. Een duidelijk gezamenlijk knelpunt is de verkeersveiligheid.

William: "De gemeente heeft dit echt onderschat en denkt ook nu nog teveel in belemmeringen en niet in kansen en oplossingen. Het zebrapad bijvoorbeeld moet meer opvallen. De oplossing daarvoor wordt in maart besproken in de gemeenteraad, dus dan ben je zo weer maanden verder voor het uitgevoerd kan worden. En straks gaat de N324 een aantal weken dicht en wordt de Estersveldlaan als doorgangsroute gebruikt. Dat maakt het er ook niet veiliger op."

Meer berichten