Foto:

Autobranden

Afgelopen weekend is wederom sprake geweest van brandstichting. Een aantal auto's in Achter de Marstal is in vlammen opgegaan. Aangezien de afstand tussen deze auto's en de gevel van de woningen klein is ontstond de nodige onrust en zelfs paniek.

Naast twee blusvoertuigen werd ook de hoogwerker gealarmeerd. Deze laatste hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet. Door daadkrachtig optreden van onze hulpverleningsdiensten is verder onheil vooromen. Met het oprollen van de slangen door de brandweer is het onrustgevoel bij de bewoners evenwel niet opgelost. Daarvoor is meer nodig.

Krediet voor een nieuw sportpark

Naar aanleiding van eerdere autobranden is de gemeente intensief in overleg met de politie. De gemeente heeft immers als een van de doelstellingen geformuleerd dat onze inwoners zich veilig moeten en kunnen voelen in onze gemeente. Brandstichtingen tasten dat gevoel aan. Binnenkort zal daarom overleg plaatsvinden met de inwoners van Achter de Marstal om te bezien welke maatregelen in dat kader nodig en (wettelijk) mogelijk zijn.

Afgelopen dinsdag, tijdens de raadsvergadering, was de publieke tribune tot de laatste plaats bezet. Zelfs in de hal van het stadhuis stonden inwoners gespannen te luisteren hoe de discussie ging over het beschikbaar stellen van een krediet voor een nieuw sportpark. Door een amendement is de definitieve besluitvorming doorgeschoven naar de raad van juni a.s. Dat geeft alle partijen de gelegenheid om de gestelde vragen van een antwoord te voorzien en de op te stellen overeenkomst voor te bereiden.

Meer berichten