De vrijwilligers die met goed gevolg de cursus afsloten.
De vrijwilligers die met goed gevolg de cursus afsloten.

Cursus hulp bij psychische problemen afgesloten

Twaalf vrijwilligers van Sociom hebben met succes de cursus MHFA (Eerste hulp bij psychische problemen!) afgesloten.

De vrijwilligers zijn actief bij Buurtbemiddeling, Vluchtelingenwerk, Sociom Zin en Vrijwilligerssteunpunt Sociom. Ze kregen in deze cursus informatie over psychische aandoeningen zoals depressie en angststoornissen en leerden hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die (beginnende) psychische problemen heeft. Ook leerden ze hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. Allen behaalde het certificaat en kunnen zich met trots first responder MHFA noemen. Ze kunnen nu eerste hulp bieden zodat iemand daarna professionele hulp kan gaan zoeken. Na deze cursus voelen deelnemers zich zekerder en raken minder snel in paniek als iemand zich anders of verward gedraagt. Ze hebben handvatten gekregen om het gesprek aan te gaan.

Het bijzondere aan de cursus was dat hij gegeven werd aan verschillende vrijwilligers uit Land van Cuijk. Mensen die elkaar anders niet zo snel tegen zouden komen leerden elkaar op deze manier kennen. Juist vrijwilligers kunnen veel signalen oppakken en echt iets betekenen voor mensen die zich mogelijk heel eenzaam voelen en verstrikt zijn geraakt in de problemen die ze ervaren. Zonder de rol van de professional over te nemen.

Meer berichten