(foto: Marco van den Broek)
(foto: Marco van den Broek)

Grote controleactie aan de Maaskade

Op het adres Maaskade 28 in Grave vindt momenteel een grote controleactie plaats. Het gaat om een reguliere, integrale controle die wordt uitgevoerd door de Brandweer Brabant-Noord, de AVIM (vreemdelingenpolitie), de Omgevingsdienst Brabant Noord, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen: Arbeidsinspectie) en de gemeente Grave. Gecontroleerd en – indien nodig – gehandhaafd wordt op zaken als brandveiligheid, milieuvoorschriften, bestemmingsplanvoorschriften en bouwzaken.

Tot voorjaar 2012 was aan het adres Maaskade 28 een scheepswerf actief. De verschillende inrichtingsonderdelen (werfonderdelen zoals het terrein en gebouwen) zijn nu in gebruik bij Arma Steel Works B.V. Ook zijn er andere bedrijven (onderaannemers) van Arma Steel Works B.V. werkzaam. Bij Arma Steel Works B.V. en de onderaannemers vinden nu de controles plaats.

Normaal gesproken worden dergelijke, onaangekondigde controles niet actief met de media gedeeld. In dit geval is daarop een uitzondering gemaakt omdat deze controle in de directe nabijheid van een woonomgeving geschiedt. Niet alleen zullen er veel functionarissen in uniform te zien zijn, ook worden verschillende dienstvoertuigen ingezet. Op het water zal een politieboot varen. Dat is een voorzorgsmaatregel, bij controles van bedrijven die werken op het grensvlak van land en water kan altijd iemand onbedoeld te water raken.

Omwonenden hebben direct bij het begin van de controleactie een brief met uitleg in de brievenbus ontvangen.

Meer berichten