(foto: Marco van den Broek)
(foto: Marco van den Broek)

Maatjes van elkaar

Vier jaar geleden werd de PadiPadi Foundation door Gravenaren Sam Coteh en Bep Fest opgericht. Maar al vele jaren voor die tijd gingen Sam en Bep regelmatig met de nodige hulpgoederen naar Sierra Leone, het geboorteland van Sam. Als kleine organisatie zorgt PadiPadi ervoor dat de hulpgoederen terecht komen bij de juiste personen.

door Jenneke van Dongen

Op het moment van het interview is Sam net vertrokken naar Sierra Leone om aanwezig te zijn bij de aankomst van de zeecontainer, die onlangs verscheept is. Bep: "Het is belangrijk om daar ter plekke te zijn, zodat je kunt meehelpen en kunt controleren dat alle spullen op z'n plek komen." Het was rond 2014 dat Bep en Sam in het geboortedorp van Sam waren om kleding en knuffels te brengen. Ze werden er feestelijk onthaald door alle dorpelingen. Maar er werd Bep ook een heel directe en serieuze vraag gesteld door de dorpsoudste. "Hij vertelde mij dat het schoolgebouw het dreigde te begeven. In die school krijgen zo'n zeshonderd leerlingen uit de zeven dorpen in de buurt les. Konden wij helpen om die school te redden? Dat was het moment waarop Sam en ik besloten om de hulp anders aan te pakken en een stichting op te richten, de PadiPadi Foundation." Padi betekent in het Krio, de taal van Sierra Leone, vriend en PadiPadi betekent maatjes, vrienden van elkaar. Er werden bestuursleden gevonden en de stichting kreeg een Anbi status. Medebestuurslid George Wannet: "Dat is een belangrijk gegeven. Niet alleen omdat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting, maar ook omdat je de verplichting hebt dat 90% van de giften naar de projecten in Sierra Leone gaan. En dat is precies ons doel. Zoveel mogelijk rechtstreeks en concreet hulp bieden, zonder tussenpersonen."

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de stichting om alleen goederen te brengen. Zelfredzaamheid van de bevolking is essentieel en dus wordt zoveel mogelijk geprobeerd om dit te stimuleren door middel van advies, scholing en eventueel financiële hulp. Bep: "De regering van Sierra Leone heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op de aanleg van wegen en de bouw van ziekenhuizen. Ook belangrijk natuurlijk, maar wij geloven in de scholing van de jeugd. Vandaar dat we vooral projecten voor de jeugd aanpakken." De stichting is helemaal afhankelijk van de giften, die ze krijgt. Dat kan in de vorm van geld zijn, maar ook in de vorm van goederen. Tot nu toe verzamelden ze alle goederen in een container, die ze gratis konden stallen op een terrein in Uden. George: "Die ruimte kunnen we niet langer gebruiken, dus we zijn dringend op zoek naar een opslagruimte of een plek waar we de container kunnen plaatsen. Maar ook mensen, die ideeën hebben voor onze stichting, die website of facebook willen bijhouden worden bij ons met open armen ontvangen. En daarnaast blijven we allerlei goederen inzamelen."

Meer informatie via Bep Fest, 06-10759350 of www.padipadifoundation.nl.

Meer berichten