De ouderenvereniging in Grave viert feest. (foto: Marco van den Broek)
De ouderenvereniging in Grave viert feest. (foto: Marco van den Broek)

KBO Grave viert 70-jarig jubileum

In 1948 werd in Brabant de katholieke bond voor ouderen opgericht. Een jaar later werd in Grave een lokale afdeling opgestart. Binnenkort viert KBO Grave dus zijn zeventigjarig bestaan, maar die naam dekt niet helemaal meer de lading. Senioren KBO Grave, zo wil de organisatie graag genoemd worden.

door Jenneke van Dongen

Voorzitter Jetty Jansen: "Er worden de laatste jaren de nodige discussies gevoerd over de naam en een eventuele naamswijziging. Voor ons is het belangrijk om duidelijk te maken dat wij er zijn voor alle 55-plussers in Grave. Wat dat betreft zouden de letters KBO ook kunnen staan voor Kom Bij Ons. Van welk geloof je bent, speelt bij het lidmaatschap van onze vereniging echt geen enkele rol." Waar Senioren KBO Grave vroeger vooral zorgde voor ontspanningsactiviteiten voor de ouderen, is tegenwoordig met name de belangenbehartiging van senioren bij diverse organisaties een belangrijk issue. Secretaris Marli van de Ven: "Door vertegenwoordigd te zijn bij een aantal overlegstructuren kunnen we de belangen van senioren goed behartigen."

Dat daarnaast de ontspanningsmogelijkheden voor senioren nog steeds hoog op de agenda staan, laat het activiteitenoverzicht in Ons Buukske, het eigen blad van de vereniging, wel zien. Vier keer per week is er een soosmiddag in de eigen ruimtes in Catharinahof. Bestuurslid Henk Josemanders: "Dan kan er gekaart worden of gebiljart, net waar iedereen zin in heeft. Het bijzondere van die middagen is dat ze toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor hen die geen lid zijn van Senioren KBO Grave. Het kan een mooie gelegenheid zijn om kennis te maken met onze vereniging."

Daarnaast zijn er voor de leden wekelijkse en maandelijkse activiteiten als koersbal, sjoelen, kaarten maken, fietsen, zingen en wandelen. Penningmeester Ria Gerrits benadrukt dat de kosten voor alle activiteiten heel laag gehouden kunnen worden. "Dat komt met name door twee heren, Rob Arts en Ger Louwers, die door oud papier op te halen, onze clubkas spekken. Enorm veel tijd steken ze daarin. Gevolg is dat onze contributie slechts 27 euro per jaar is." Volgende week wordt het platinafeest gevierd met een woordje van de voorzitter en een moment van bezinning, maar ook met een koffietafel en een feestmiddag. Bestuurslid Annie Litjes: "We hebben twee feestdagen, op woensdag 15 mei en woensdag 22 mei. We wilden al onze ruim vijfhonderd leden de kans geven de feestdag bij te wonen en dus vieren we ons feest op twee dagen in de theaterzaal van Catharinahof."

Over de feestmiddag willen de bestuursleden nog niet te veel verklappen, alleen dat er muzikale optredens zullen zijn en een verrassing. Op 15 mei vindt na de feestmiddag, van 17.00 tot 19.00 uur een receptie plaats. Bestuurslid Jan Bruijns: "Genodigden en belangstellenden kunnen ons dan feliciteren met zeventig jaar Senioren KBO Grave. We proosten graag met hen op het jubileum."

Meer berichten