De toren, die in 1908 ontworpen en in 1910 gebouwd werd bleek een verrassing te bevatten. (foto: Marco van den Broek)
De toren, die in 1908 ontworpen en in 1910 gebouwd werd bleek een verrassing te bevatten. (foto: Marco van den Broek)

Unieke vondst in kasteelklooster

Afgelopen vrijdag werd met een klein feestje gevierd dat de eerste grote renovatie aan Kasteelklooster Bronckhorst in Velp afgerond is. Babs Jasper, die eigenaar Roelofs en Haase ondersteunt bij beheer en ontwikkeling van het klooster, deed uit de doeken hoe deze renovatie verlopen is. Dat bij die renovatie een unieke vondst gedaan werd, was voor iedereen een verrassing.

door Jenneke van Dongen

Maar voordat Babs de ruim veertig aanwezigen hierover inlicht, neemt ze hen mee in een kijkje in de geschiedenis. En dan met name de geschiedenis van de toren en de haan. Sinds twee weken pronkt de gerestaureerde haan weer op zijn toren.

Symbool

Babs: "Ik heb opgezocht waarom er altijd een haan op een kerktoren staat. Ik heb verschillende antwoorden gevonden. De een zegt dat het een symbool is van het verraad en het berouw van Petrus. Anderen vinden veel verwijzingen naar een haan in de Bijbel. Maar de mooiste uitleg is dat de haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van de dag. Zo is de haan een teken van een nieuw begin. De volkswijsheid leert dat de haan de dominee aanmoedigt om heldhaftig tegen de stroom in te gaan, met zijn kop in de wind. En precies daarom past de haan zo mooi bij dit klooster."

Anderhalf jaar geleden werd gestart met de renovatie van het klooster. In die periode kreeg het klooster allengs meer bewoners, veelal mensen die een korte periode onderdak zoeken. Babs: "Het was soms schipperen tussen de werkmensen en de bewoners. In die periode leerde ik veel over het renoveren van een monumentaal gebouw, over leistenen en over knipvoegen. Van voorbijgangers hoorde ik verhalen over de onderduikers, die onder het schuine dak van het klooster zaten." De toren, die in 1908 ontworpen en in 1910 gebouwd werd bleek een verrassing te bevatten. In een loden omhulsel werd een reliek van de heilige Donatus aangetroffen en wel een stukje bot. Volgens de papieren, die erbij zaten, kregen de zusters van het klooster dit reliek op 18 mei 1879. Babs: "Ik heb na de ontdekking van het reliek contact gezocht met kapucijn Macair Wegman. Hij heeft overal foto's van genomen en daarna hebben we het loden omhulsel weer dicht gesoldeerd. Donatus is de beschermheilige van onweer. Door het reliek terug te plaatsen weten we ons de komende honderd jaar verzekerd van een veilig gevoel in dit prachtige klooster." De foto's worden op een prominente plaats in het klooster opgehangen.

Babs maakt daarna van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken waaronder de vrijwilligers van het Ambachtscentrum. "Niet alleen het gebouw zelf, ook de tuin heeft een metamorfose ondergaan met dank aan de mensen van het Ambachtscentrum. Zij hebben het contemplatieve karakter van de tuin teruggebracht. We gaan positief de toekomst in en hopen dat de samenwerking met het Emmausklooster en Kunst in het Kerkje snel vorm krijgt."

Meer berichten