René van den Heuvel en Wil van Hout hanteren samen de voorzittershamer. (foto Marco van den Broek)
René van den Heuvel en Wil van Hout hanteren samen de voorzittershamer. (foto Marco van den Broek)

'We moeten de natuur koesteren'

Vorig jaar stond bij de algemene ledenvergadering van het IVN Grave en omgeving een belangrijk punt centraal. Hoe kan het IVN toekomstbestendig worden gemaakt? En daaraan gekoppeld was het feit dat een aantal bestuursleden hun taak zou neerleggen. Een werkgroep verdiepte zich hierin en kwam met de nodige aanbevelingen. Dat twee van de werkgroepleden nu samen het voorzitterschap vervullen is misschien wel een logisch gevolg.

door Jenneke van Dongen

René van den Heuvel en Wil van Hout zijn samen de nieuwe voorzitters van het IVN. Wil: "In die werkgroep verdiepten we ons in al de aspecten van de huidige tijd, waar het IVN een rol in kan spelen. De natuur staat erg in de belangstelling. Mensen realiseren zich steeds meer hoe goed en belangrijk de natuur voor je is." Kennis delen over de natuur is van oudsher het belangrijkste aspect van het IVN. De manier waarop dat gedaan wordt kan anders, zo adviseerde de werkgroep.René: "Door de natuur actief te beleven beklijft informatie veel beter. Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe werkgroep natuurfotografie. Daarbij deel je niet alleen de kennis over het fotograferen van de natuur, maar vertel je ook over wat je fotografeert." Dit initiatief slaat zo goed aan, dat er inmiddels een ledenstop op die werkgroep is. Een ander voorbeeld is landschapsbeheer en -onderhoud. Oud-voorzitter van het IVN Herman Peters voert gesprekken met gemeentes, Brabants Landschap en andere partijen om te komen tot een werkgroep, die praktisch kan helpen bij het beheer. Wil: "Niets heerlijker dan een paar uur per week lekker bezig zijn in de natuur. Snoeien, poelen schoonmaken, je maakt er je hoofd mee leeg, maar doet tegelijkertijd de nodige kennis op van de natuur."

Ravensteiner René van den Heuvel en Millenaar Wil van Hout zijn al jarenlang lid van het IVN, maar ontdekten tijdens de gesprekken over de toekomst van hun vereniging ook een nieuw elan bij zichzelf. Dat maakte dat ze serieus nadachten over het aanvaarden van een bestuursfunctie. René: "Stel dat we dat als duo zouden gaan doen. Daar hebben we beiden wel even over na moeten denken, maar we hebben de knoop doorgehakt en merken dat dit uitstekend werkt. We hebben veel enthousiaste leden en we zijn een van de weinige IVN verenigingen, die een jeugd- en jongerenafdeling heeft." Beide heren willen hun betrokkenheid en enthousiasme over de natuur graag met anderen delen. Ze hebben er vertrouwen in dat een meer eigentijdse manier van werken hun vereniging zeker toekomstbestendig zal maken en hopelijk nog verder zal doen groeien. Wil: "De natuur is onze basis. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je je realiseert dat je onderdeel bent van de natuur. We moeten de natuur koesteren, de natuur heeft ons niet nodig, maar wij hebben de natuur wel nodig."

Meer info over het IVN: www.ivn.nl/afdeling/grave.

Meer berichten