Paul Wubbels bezig met bloedonderzoek achter de microscoop. (foto: Tom Oosthout)
Paul Wubbels bezig met bloedonderzoek achter de microscoop. (foto: Tom Oosthout) (Foto: )

Zorgberoep in het laboratorium

Een veertigjarig jubileum bij dezelfde werkgever komt niet meer zo vaak voor. Echter, op zondag 1 september wordt door analist Paul Wubbels (62) deze mijlpaal bereikt. Hij is dan veertig jaar in dienst van Maasziekenhuis Pantein.

door Frans de Koning

De totstandkoming van zijn beroepskeuze herinnert hij zich nog heel goed: "Ik wilde een beroep, waarin ik iets voor de medemens kon betekenen, niet direct aan het bed, maar wel met een stukje techniek. Ik dacht aan de opleiding ergotherapie, maar dat kon niet doorgaan vanwege de loting. Een bekende van mij heeft mij er toe gebracht me te verdiepen in het analistenvak. Het bleek goed aan te sluiten bij mijn interesse. Je kunt als analist meerdere kanten op, maar ik heb bewust gekozen voor de afstudeerrichting klinische chemie. Na mijn opleiding ben ik in het Maasziekenhuis gaan werken met de gedachte hier een jaar of vijf te blijven. Dat is anders gelopen, mede door het aanbod van de leidinggevende. "Ik mocht me gaan verdiepen in de achtergronden van de haematologie (medische kennis over afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren). Hiervoor ben ik de post-hbo-opleiding transfusiegeneeskunde en een studie herkennen van een leukemie gaan volgen."

Paul heeft diverse functies uitgeoefend, hij was analist, subhoofd, teamleider en tegenwoordig vakspecialist. Een grote verandering op zijn vakgebied was de opkomst van de computer en automatisering. Hierdoor wordt de analist steeds meer een procesoperator. Een onderzoek naar de nierfunctie duurde vroeger ruim een uur, tegenwoordig doen wij er 200 per dag. Dankzij de automatisering kunnen wij voldoen aan de steeds groter wordende behoefte aan onderzoeken voor specialisten en huisartsen. Techniek en automatisering spreken mij aan. Je moet er wel feeling voor hebben, anders krijg je het moeilijk in mijn vakgebied."

"Weekenddiensten en oproepen 's nachts waren vroeger inherent aan het werk als analist. Als ik uit mijn bed werd gebeld was mijn vrouw ook wakker, we hadden zo 'samen' dienst. Daar kwamen ook spannende situaties bij voor: Zo werd ik 's nachts een keer opgeroepen voor een patiënt die snel bloed nodig had, terwijl hij behoorde tot de groep mensen met een zeer zeldzame bloedgroep. Het gaf toen veel voldoening om het goede bloed toch op tijd te kunnen geven. Of die keer dat een patiënt met hoge koorts naar de spoedeisende hulp kwam. Via bloedonderzoek werd de malariaparasiet gevonden. Het is regelmatig hectisch en hard werken, alles om de patiënt goed van dienst te zijn. Als jou dit lukt, is de voldoening groot. Tegenwoordig is het laboratorium 24/7 bemand."

Paul Wubbels is getrouwd Gerry en trotse vader van twee zoons, Twan en Niek. Hij is nog niet direct van plan om met zijn werk te stoppen. "Ik wil nog een paar jaar doorwerken. Waarbij de uitdaging ligt bij een nieuw project op het laboratorium, waarvoor de leiding onder andere mij heeft gevraagd om dat te begeleiden."

Meer berichten