Foto:

De Graaff

  Column

Na jaren van voorbereiding en bouw was afgelopen vrijdag het moment aangebroken van de officiële opening van Kindcentrum De Graaff. In een prachtig ontworpen gebouw zijn de basisscholen De Sprankel en Hartenaas, de buitenschoolse opvang van De Eerste Stap en de jeugdgezondheidszorg van de GGD gehuisvest.

De plannen voor dit gebouw stammen al van 2012, een moment dat menig leerling nog niet eens geboren was. Over de lokatie is als bekend veel discussie geweest omdat een plek voor kinderen van 0-12 jaar belangrijk is. Uit de geluiden tijdens de opening kon worden opgemaakt dat alle direct betrokkenen uitermate blij zijn met het resultaat en zeker niet meer terug verlangen naar de oude huisvesting. Een fijn signaal.

Dat de vier gebruikers op deze plek allemaal samen komen past overigens mooi in het thema van de Kinderboekenweek 2018, namelijk 'Kom erbij'. Dat thema gaat over vriendschap en erbij horen, over samen zijn, ondanks alle verschillen die er zijn tussen ons allen. En dat moet zeker lukken in zo'n mooi gebouw. Zowel voor de gebruikers als de omwonenden zal het nog even wennen zijn aan elkaar. Ik heb tijdens de opening opgeroepen om elkaar ook de ruimte en de tijd daarvoor te gunnen. Want ook dat is vriendschap. Ik wens iedereen veel succes in KC De Graaff.

Aansluitend was het direct in de auto richting Haarlem. In de Philharmonie was het Provincieconcert 2018. Een prachtig en indrukwekkend optreden van het Kennemer Jeugd Orkest met een gastoptreden van Mathilde Santing.

Meer berichten