Foto:

Thorbeckelezing

  Column

De Thorbeckelezing 2018 werd tijdens het Thorbeckedebat in Zwolle uitgesproken op 10 oktober jl. Deze lezing is vernoemd naar Johan Rudolph Thorbecke, de staatsman die aan het hoofd van drie kabinetten heeft gestaan in de 19de eeuw. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren hield een pleidooi voor een aantal bijzondere veranderingen in het openbaar bestuur.

De vraag die bij haar centraal staat is: 'Hoe zorg ik dat ik Nederland beter maak dan het nu is?" Daarbij gaat het er om de verschillen in de samenleving de ruimte te geven, en tegelijk de eenheid in Nederland te bewaren.

Vervolgens oppert zij een aantal zaken. Zo vindt zij dat een gemeente bevoegdheden moet kunnen overdragen aan kernen binnen die gemeente als dat de mensen meer betrekt bij het openbaar bestuur. En waarom zou er een 'nee' moeten volgen op de mogelijkheid om gemeenten zelf te laten bepalen hoeveel raadsleden ze willen hebben? Of tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen te houden?

Natuurlijk kan dit niet zomaar worden veranderd. De essentiële randen van het speelveld van de democratie en de rechtstaat moeten haars inziens wel worden gewaarborgd zoals de democratische verantwoording van bestuur, de scheiding tussen de uitvoerende en controlerende macht en de eisen die we aan bestuurders stellen op het gebied van integriteit en onverenigbaarheid van functies.

Ongetwijfeld roept één en ander onrust en weerstand op. Bedacht dient te worden dat niets voor de eeuwigheid is. De gedachten van de minister zijn verfrissend, al zijn ze niet allemaal nieuw. Nu moet blijken hoe de minister het debat hierover gaat voeren.

Meer berichten