IVN Grave houdt zondag 10 maart in natuurgebied Keent een wandeling.
IVN Grave houdt zondag 10 maart in natuurgebied Keent een wandeling.

Natuurwandeling in Keent

  Cultuur

IVN Grave houdt zondag 10 maart in natuurgebied Keent een wandeling met als thema Water, vriend en vijand.

De wandeling met natuurgidsen van IVN en Brabants Landschap en een deskundige van waterschap Aa en Maas, begint om 10.00 uur in het infopunt van Brabants Landschap aan de Zuijdenhoutstraat 2 in Keent. Onderweg is er vooral aandacht voor de dijken, rivierverruiming, waterberging, hoge en lage waterstanden en alles wat met het oppervlakte- en grondwater te maken heeft. Natuurlijk komen natuurontwikkeling, waternatuur en de begrazing door grote grazers ook aan de orde. De excursie met gidsen gaat vooral over onverharde paden en dijken in en om natuurgebied Keent. Vaak ook over paadjes die zijn gemaakt door de Taurosrunderen en Exmoorpaarden. In het natuurgebied van de oude Maasbocht in Keent vindt iets bijzonders plaats. Waterberging en natuurontwikkeling gaan hand in hand. Sinds enkele jaren probeert men ook hier het imposante Europese oerrund terug te brengen in de natuur.

Meer berichten