Foto:

Goed Geschoten feestelijk geopend

  Cultuur

De tentoonstelling Goed Geschoten werd afgelopen zaterdag in het Graafs Museum geopend. Een tentoonstelling over het gildewezen in de gemeente Grave. De drie nog bestaande gildes in de gemeente en hun tradities worden mooi in beeld gebracht door de vele voorwerpen, vendels en foto's.

door Jenneke van Dongen

Namens het Graafs Museum heet Jan Timmermans de aanwezigen welkom. "Het is een veelkleurige tentoonstelling geworden. Een mooie samenwerking tussen het museum, de gildes uit Escharen, Gassel en Grave en de fotoclub van de Sociëteit tot Nut ende Vermaeck. Deze fotoclub heeft een jaar lang alle activiteiten van de Cloveniers vastgelegd en een deel van dit mooie tijdsbeeld is onderdeel van deze tentoonstelling. Vormgevers Weijsters en Kooij hebben er een prachtig geheel van gemaakt." Burgemeester Roolvink krijgt het woord. Hij heeft het over de meerdere betekenissen van het woord gildewezen. Enerzijds is dit het stelsel van gildes, maar anderzijds is het de essentie van een gilde. "En dat zijn niet alleen de vendels, de trommels en de festiviteiten, maar zeker ook de samenhang en de verbroedering binnen die groepen mensen, die de eeuwenoude tradities in ere houden."

Voordat de burgemeester buiten onder de gewelven een kanonschot lost als officiële openingshandeling, biedt voorzitter Leo Burgers van de Cloveniers hem het eerste exemplaar aan van het fotoboek met de foto's van fotoclub De Soos. "Het is een mooi tijdsbeeld geworden, van zuurkoolavond tot een inhuldiging van een gildebroeder." Na het daverende kanonschot kunnen de aanwezigen de tentoonstelling uitgebreid bekijken. Het laat de rijke geschiedenis zien van het Gasselse gilde Sint Jan Baptist, het Escharense gilde Sint Antonius Abt en het Graafse Cloveniersgilde.

Er is veel moois te zien. Een feestgids van het gildefeest in Escharen ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan. Een lijst van het broederschap van Sint Jan Baptist uit 1883, waarin de doelstellingen, het algemeen reglement én de te betalen gelden bij overtreding van de regels staan vermeld. Een drinkhoorn, waaruit bij inhuldiging van een nieuwe gildebroeder alle gildebroeders drinken om de broederschap te bevestigen. De vele zilveren koningsschilden, de mooie kostuums, de vendels, de trommels, het is een prachtig geheel. De ondertitel van de tentoonstelling is vier schuttersgilden in beeld. In Velp is nu geen gilde meer actief, maar zeker is dat hier maar liefst twee gildes waren. Het zilver van deze gildes is terug te vinden in een museum in Antwerpen. Speciaal voor deze tentoonstelling brouwde bierbrouwer en gildebroeder bij de Cloveniers Ed Linnenbank het biertje Goed Geschoten. Ed: "Het is een gangbaar biertje met 5 procent alcohol. Een blond bier met een iets bitterder afdronk, speciaal voor de weerbare mannen. En vrouwen natuurlijk."

De tentoonstelling Goed Geschoten is vanaf nu te zien in het Graafs Museum op woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer berichten