De samenwerking tussen alle partijen werd bezegeld met een handtekening (eigen foto).
De samenwerking tussen alle partijen werd bezegeld met een handtekening (eigen foto). (Foto: )

Samenwerking bezegeld

  Sport

Al langere tijd hebben de voetbalverenigingen Estria, GVV'57 en SCV'58 uit Grave hun handen in één geslagen om een fusie tussen de drie clubs te realiseren. Sinds dit voorjaar ondersteunt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen deze clubs door kennis in te kopen en de clubs te helpen bij de te nemen stappen binnen dit maatschappelijke project. In september is deze samenwerking bezegeld door de ondertekening van een overeenkomst tussen de verschillende partijen.

Rabobank vindt het van belang om bij te dragen aan de lokale leefbaarheid. Vanuit de coöperatiegedachte en de missie Growing a Better World Together wil zij lokale verenigingen structureel ondersteunen om ze toekomstbestendig te maken. Dit vanuit het geloof in de rol van de vereniging in de lokale samenleving.

Vanuit deze overtuiging ondersteunt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen het fusieproject van de voetbalclubs in Grave als pilot. Juist omdat de samenwerking vanuit de clubs zelf in gang gezet is, wil zij graag bijdragen aan dit project om de leefbaarheid in de regio te stimuleren. De sportwereld is afgelopen jaar veel veranderd. De aantal jeugdspelers neemt af, er zijn minder vrijwilligers en ook de sponsoren blijven uit. Om toch sport op maat met leeftijdsgenoten te kunnen blijven aanbieden en de kwaliteit te blijven waarborgen was het voor de voetbalclubs uit Grave noodzakelijk om te gaan samenwerken.

Al sinds 2012 zijn Estria, GVV'57 en SCV'58 in gesprek om te bekijken wat zij kunnen bereiken als ze de handen in één slaan. Een gezamenlijk zaalvoetbaltoernooi, de uitwisseling van scheidsrechters en gedeeld veldonderhoud bleken eerder al een succes. Inmiddels speelt de jeugd samen en nu zijn de clubs volop bezig met de voorbereidingen van een fusie, tot één vereniging op één sportaccommodatie.

Sinds het voorjaar is Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, samen met sportkoepel NOC*NSF en Stichting Sport Noord Brabant (SSNB), gestart met de ondersteuning van deze voetbalclubs als pilot. Met de financiële steun van de Rabobank begeleidt SSNB, een projectbureau dat zich inzet voor toekomstbestendige sportvraagstukken in Brabant, de clubs in Grave met de te nemen stappen. Juridische vraagstukken, gesprekken met de gemeente en de financiën komen hierbij aan bod.

Met de financiële steun vanuit de Rabobank wordt er kennis voor de clubs ingekocht waarmee Rabobank bijdraagt aan haar missie Growing a Better World Together. De samenwerking tussen de clubs en Rabobank was al langer tijd gaande maar is met de ondertekening van de overeenkomst in september bezegeld.

Foto: Aernout van der Does van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Henk Cuppen, Jan de Kruif en Huub Linders van de drie samenwerkende voetbalverenigingen uit de gemeente Grave ondertekenden de overeenkomst.

Meer berichten