Clubkampioenen Mariëtte Gielens en Marcel van der Vliet. (foto: Eigen foto)
Clubkampioenen Mariëtte Gielens en Marcel van der Vliet. (foto: Eigen foto)

Kampioenen Bridgeclub Dummy gehuldigd

  Sport

Tijdens de algemene jaarvergadering van Bridgeclub Dummy werden Mariëtte Gielens en Marcel van der Vliet gehuldigd als clubkampioenschapspaar. Zij kregen bij die gelegenheid de kampioenmedailles omgehangen.

Al 43 jaar verzorgt de club de competitieavonden, de laatste jaren in Catharinahof. Sinds 1989 wordt tevens het Quatre Mains bridgetoernooi in de binnenstad van Grave gehouden. Ieder jaar spelen minstens 100 paren in verschillende Graafse etablissementen om de prijzen. Daarnaast verzorgt de club ook beginnerscursussen voor geïnteresseerden en laten enkele clubleden op de Graafse basisscholen De Sprankel en de Raamdonk de leerlingen kennismaken met de beginselen van het bridgespel.

Ook hield de jeugdcommissie voor de negende keer het Open Graafse Jeugdkampioenschap. Voorzitter Gerdie Mulder bedankte alle vrijwilligers hartelijk voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar verricht hebben. Ook bedankt zij Hannie Schoofs en Marcia Ploegmakers, die zes jaar lang hun bestuurstaken hebben vervuld. Hun plaatsen in het bestuur worden ingenomen door Annelie de Graauw en Marc Hendrikse. Voor het komend competitiejaar hebben zich nieuwe leden aangemeld en is het ledenbestand met 20 procent gegroeid.

Meer berichten